Dnes je

13. júla 2024
meniny má: Margita

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Komisie pri miestnom zastupiteľstve

Komisia finančná, podnikateľských aktivít a správy majetku

predseda: Lucia Rohaľová
poslanci: Milan Husár, Richard Szabó, Martin Wolf
neposlanci: Zuzana Kotvasová, Petra Grofič

Komisia kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva

predseda: Marcela Škodlerová
poslanci: Michal Czafík, Milan Husár, Andrej Klapka, Denis Németh, Lucia, Rohaľová, Martin Wolf
neposlanci: Monika Plankenauerová, Mária Szabóová, Martina Komendová, Alica Pauhofová, Milan Šimek, Zuzana Kotvasová, Martina Hlinická, Sylvia Kovácsova, Andrea Weberová, Martina Poláková

Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

predseda: Martin Wolf
poslanec: Michal Czafík, Richard Szabó, Milan Husár, Andrej Klapka
neposlanci: Ladislav Filo, Marián Wolf

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti

predseda: Andrej Klapka
poslanci: Denis Németh, Milan Husár
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov