Dnes je

14. júla 2024
meniny má: Kamil

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Miestne zastupitežstvo
Zloženie zastupitežstva

Zástupca starostu

Ing. Richard Szabó
tel: 0908 937 434, e-mail: richard.szabo07@gmail.com

Poslanci

Doc. Ing. arch. Michal Czafík, PhD.

Ing. Milan Husár

Mgr. Andrej Klapka

Mgr. Denis Németh

JUDr. Ing. Lucia Rohažová

Martin Wolf

Poslanec mestského zastupitežstva

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, tel: 0905 617 305, e-mail: jozef@uhler.sk

Komunálne vožby 2022

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 29.10.2022 v mestskej časti Bratislava-Jarovce


Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Jarovce a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Jarovce platné od 27.2.2024