Dnes je

14. júla 2024
meniny má: Kamil

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Materské centrum Luskáčik
Naše údaje

názov: Materské centrum Luskáčik
sídlo: Ovocná 17, 851 10 Bratislava – Jarovce
e-mail: mcluskacik@gmail.com
facebook: MC Luskáčik
právna forma: občianske združenie
IČO: 42259681
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 13723777/5200

Najdete nás v domčeku v areáli futbalového ihriska TJ Jarovce.

Fotky z našich akcií nájdete na: https://picasaweb.google.com/lh/myphotos

Prihlasovanie na akcie prostredníctvom mcluskacik@gmail.com cez facebook. Aktuálne info nájdete vždy na našej facebookovej stránke.

PROGRAM AKCIÍ

 • Herňa: Herňa : PONDELKY o 09:30-11:00 h. a ŠTVRTKY o 09:30-10:30 h. Jednorázový vstup 1 €.

PRIPRAVUJEME NASLEDUJÚCE KURZY:

 • Kurz Hopsasa tralala pre deti od 1,5-3 rokov – utorky o 09:15-10:00 h. Kurz Hopsasa tralala je tancovanie a cvičenie hravou formou pre detičky, 45 minút je tancovanie a cvičenie a ďalších 30 minút je pre tanečníkov otvorená hernička. Kurz je zameraný na cvičenie detí spolu s rodičom za vedenia inštruktorky. Súčasťou je aj cvičenie na fit loptách, chôdza po nerovnom povrchu, na zlepšenie klenby plochých nôh u detí. Kurz začína 26.3.2019 a pozostáva z 4 hodín(do 16.4.), cena kurzu 20€(5€/h). V cene je aj vstup do herničky MC Luskáčik po hodine. Kurzovné je potrebné uhradiť na prvej hodine. V prípade voľnej kapacity je možný jednorazový vstup (príspevok 6€/h.), je potrebné sa vopred prihlásiť mailom. Prihlášky s menom a vekom dieťaťa + tel. kontakt pošlite na mcluskacik@gmail.com.
 • Klub šikovných ručičiek pre deti od 1-4 rokov – štvrtky o 09:30-10:30 h. Budeme tvoriť z rôznych materiálov, maľovať, modelovať, tvoriť s plastelínou. Kurz začína 7.3.2019. Kurz bude pozostávať z otvorených hodín, tzn. že sa bude platiť len za hodinu 5 eur, na ktorú sa prihlásite a ktorej sa zúčastnite. V cene je aj vstup do herničky MC Luskáčik po hodine. Je potrebné sa vopred prihlásiť. Prihlášky s menom a vekom dieťaťa + tel. kontakt posielajte na mcluskacik@gmail.com alebo formou sms na t.č. 0902 129 866. Hodina bude zrealizovaná, len v prípade že sa nazbiera minimálne 3 záujemci. O realizácii hodiny budete deň vopred informovaný sms.
 • Montesorri klub pre deti od 1 – 3 rokov – pondelky o 8:45-09:30 h., 09:45-10:30 h. Kurz začína od 4.3.2019 a pozostáva z 5 hodín + 1 náhradná hodina. Cena 5€/h.. V cene je aj vstup do herničky MC Luskáčik pred alebo po hodine montessori klubu. Zľava pre súrodencov: zľava 50% pre druhé dieťa. Kurzovné je potrebné uhradiť na prvej hodine. V prípade voľnej kapacity je možný jednorazový vstup (príspevok 5,50€/hodina), je potrebné sa vopred prihlásiť mailom. Prihlášky s menom a vekom dieťaťa + tel. kontakt, preferovaným časom pošlite na info@hraveucenie.com, mob: +421911769777.
 • Háčkostreda 17:30 h. – ide o hodinku venovanú háčkovaniu, každú druhú stredu. Ak radi háčkujete, štrikujete alebo máte rozpracovaný iný projekt a doma na to nie je čas, alebo sa to chcete naučiť niečo nové a pritom si trošku poklábosiť- určite prídite! Ak vydržia Vaše deti hrať sa v herničke a nechajú maminku chvíľu tvoriť, sú vítané! Háčkostredy sú otvorené stretnutia, môžete prísť kedykoľvek ( 13.3., 27.3., 10.4., 24.4.2019). Poplatok za materiál je 1 eur. Nemusíte si nič nosiť, len dobrú náladu.

PLÁNUJEME NASLEDUJÚCE AKTIVTY:

 • 6.4. 2019 o 16:00 h. – Popoludnie pre deti v KD Jarovce. O 16:00 h. bábkové divadlo Kocúr v čižmách o 17:00 hod. – veľkonočné tvorivé dielne. Vstup voľný. Nie je potrebná rezevervácia.
 • 13.4.2019 od 09:00-12:00 h. – burza detských vecí v KD Jarovce, prihlasovanie predávajúcich na mcluskacik@gmail.com, do 6.4.2019, poplatok za rezerváciu 1 stolu 3 eur. Kupujúci majú vstup zdarma.
 • 18.5.2019 od 15:00 hod.– Športový deň na futbalovom ihrisku TJ Jarovce. Čakajú Vás rôzne športové disciplíny, zaujímavé ceny, občerstvenie. Pre všetky zaregistrované deti, ktoré sa zúčastnili na športových disciplínach sú pripravené odmeny. Registračný poplatok 4 eur/ dieťa. Dieťa môžete prihlásiť na mcluskacik@gmail.com do 6.5.2019.

AKO POUKÁZAŤ 2% DANE MATERSKÉMU CENTRU LUSKÁČIK?

Tlačivo vyhlásenia: pdf

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno (názov): Materské centrum Luskáčik
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Palmová 1, 85110 Bratislava - Jarovce
IČO: 42259681

Viac informácií na www.rozhodni.sk

Za Vašu podporu Vám srdečne ďakujeme!

Poplatky
 • Jednorázový vstup do herne na rodinu a deň dobrovoľné – ak sa rozhodnete nás podporiť peniažky prosím dajte do pokladničky MC.
 • Občerstvenie: členovia gratis, nečlenovia : Čaj 0,30 €, káva 0,50 €
 • Službukonajúca mamička má v deň služby občerstvenie gratis.
Ďakujeme

... Vám všetkým, ktorí sa u nás cítite dobre a vďaka ktorým atmosféra v našom spoločnom Materskom centre Luskáčik jednoducho nedokáže zovšednieť ...

Ďakujeme všetkým milým ľuďom, ktorí Materskému centru Luskáčik venovali svoj čas, svoju pomoc, peniaze, ktorí nám ju pomohli vybaviť všetkým, čo v nej pre Vás máme. Ďakujeme aj svojím rodinám za podporu a pomoc bez ktorej by sme sa nemohli venovať materskému centru Ak máte aj Vy nápad, ako by ste k skvalitneniu života v Materskom centre Luskáčik mohli prispieť, veľmi sa mu potešíme. Môžete nám prísť pomôcť s aktivitami v našom Materskom centre, programom pre deti, prípadne s upratovaním nášho materského centra. Ďakujeme.

ĎAKUJEME:

Bratislavskému samosprávnemu kraju, že finančne podporil projekt „Rekonštrukcia priestorov Materského centra Luskáčik“ v hodnote 1000,-eur
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ako podporovateľovi projektov „Aktivity pre batoľatá a deti predškolského veku v Materskom centre Luskáčik“ a „Míľa pre mamu organizovaná Materským centrom Luskáčik“ a „Aktivity pre deti organizované Materským centrom Luskáčik v roku 2014“ na realizáciu projektov bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava.
Spoločnosti Best for Baby, Dema Senica, a.s.,
BELLA ŠPORT a DIDAKTICKÉ HRAČKY
ktoré nám darovali detskú jedálenskú stoličku a stupienok a naďalej nás podporujú finančne a zabezpečením prednášok s odborníkmi a za finančnú podporu.
Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava-Jarovce za podporu a za poskytnutie priestorov a ich vymaľovanie.
Jarovským novinám za propagáciu Materského centra Luskáčik.
Slovenskému červenému krížu – Miestny spolok Jarovce za sponzorské dary.
Spoločnosti ŠEVT a.s. za finančnú podporu na akcii Šarkaniáda Materského centra Luskáčik 2014.
Základnej škole Jarovce za poskytnutie areálu a priestorov ZŠ na mnohé naše akcie a propagáciu aktivít MC.

ZA SPONZORSKÉ DARY ĎAKUJEME:


www.studiorelax.sk

www.coaching-poradna.sk


Pizzeria Restaurant Malá
www.mala.sk
Kvetinárstvo Kvety pre Radosť
www.kvetypreradost.sk

Global Solutions Services SR
Bufet štadión