Dnes je

21. júna 2024
meniny má: Alojz

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Klub mladých chorvátov (KMH)

KMH je apolitická organizácia založená 15. februára 1991 na ustanovujucej schodzi.Zvolil sa výkonný výbor.Za predsedu bol zvolený Radoslav Janković, podpredseda bol Rudolf Novák, hospodár Peter Schmoger, tajomníčka Andrea Šefčíková a členovia výboru boli Katarína Wispelová - Némethová, Jozef Németh a Ján Tomasich. Za kontrolórov boli zvolený Zuzana Wispelova . Nováková, Gabriela Rothová a Juraj Grebeči.
Počas 15 ročnej činnosti KMH na poste predsedu boli Branko Wolf, Tomaš Janković, Juraj Grebeči. Podpredsedmi boli Tomáš Jankovič, Juraj Grebeči a Rafael Teklits. Hospodárka po Petrovi Schmogerovi je Martina Treuerová.
Tajomníčky ktoré na tomto poste pracovali v KMH boli: Ľubica Škodlerová - Plšková, Táňa Warenichová, Marcela Šarochová a Ľubica Warenichová.
Ďalej vo výbore alebo v kontrólnych komisiách pracovali: Kamil Škodler, Štefan Hlinický, Roman Plankenauer, Martin Kvasnica, Peter Mihál, Dana Melicharová, Martin Wolf, Milan Skalka, Peter Ondrušek, Monika Durdíková, Katarína Knoteková, Boris Jankovich, Dušan Hlinický a Patrik Strek.Predsedom kontrolnej komisie bol Radoslav Jankovič a jej členmi boli Maria Schieslerová a Anton Treuer.
V decembri roku 2000 sme v rámci KMH založili sekciu vydavateľského spolku, ktorého členmi sú predseda Anton Treuer, členovia Juraj Grebeči, Radoslav Janković, Tomáš Janković a Boris Jankovich.
Za 15 rokov KMH sa organizovali podujatia:
Dan mladine 91 v Jarovciach spolu s Chorvátskym kultúrnym spolkom - Jarovce a HAK-om Viedeň. Ďalej sa organizovali v spolupráci s inými organizáciami fašiangy, stavanie mája, diskotéky, výlety na Dan Mladine a rôzne chorvátske kultúrne akcie. Každý rok podľa možností sa naši členovia stretnú v Jarovskom lese na akcii "Les" a spolu sa zabávajú.Vydávame časopis MAGAZIN.
Naši delegáti boli účastníci konferencií mladeže menšín európy: organizovali sa v Bratislave 1991(delegáti Radoslav Jankovič a Rudolf Novák), 1992 v Orleanse v Bretónii vo Francuzsku (Rudolf Novák), 1994 vo Schlesvigu Holsteine v Nemecku (Radoslav Janković a Rudolf Novák) a v Amsterdame v Holandsku (Peter Schmoger a Štefan Roth).
Naši členovia boli aj účastníci strenutí mládeže v Crikvenici, Pule a Novom Vindolskom v Chorvátsku. Tieto stretnutia organizoval Chorvátsky akademický klub vo viedni.
Naši členovia Branko Wolf a Radoslav Janković reprezentovali našu organizáciu na rôznych podujatiach, ako bolai návšteva chorvátskeho parlamentu, ministerstva zahraničných vecí a starostu Zahreba v roku 1994.
Od roku 1996 je KMH piatym členom Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku.V rokoch 1996-97 sme začali s vyučovaním chorvátskeho Jazyka s podporou HAK-u.
Členovia KMH reprezentujú Jarovce v mužskom speváckom zbore, v tanečnej a tamburašskej skupine na podujatiach na Slovensku, v Čechách, v Chorvátsku, Maďarsku a Rakúsku. Podujatia na ktorých boli sú napríklad v Chorvátsku - Vinkovačke Jeseni (Vinkovci), Smotra Folklora (Zahreb), Vystúpenie v Preku (Zadar), v Maďarsku - Petrovo Selo, Bizonja a Hrvatska Kemlja, V Rakúsku Viedeň, Cindorf, Kitsee... V čechách v Jevišovke a na menšinových podujatiach v Bratislave a okolí.