Dnes je

21. júna 2024
meniny má: Alojz

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Tlačivá a formúláre

Žiadosť o zaradenie do evidencie SHR (rtf, pdf)
Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva (rtf, pdf)
Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva - rozkopávka (rtf, pdf)
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rtf, pdf)
Ohlásenie drobnej stavby (rtf, pdf)
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (rtf, pdf)
Žiadosť - porucha vedenia - havária (rtf, pdf)
Žiadosť o zriadenie vjazdu (rtf, pdf)
Žiadosť o vodnú stavbu (studňu) (rtf, pdf)
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (rtf, pdf)
Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín (rtf, pdf)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (rtf, pdf)
Lekársky nález (rtf, pdf)

Prihlásenie psa do evidencie (rtf, pdf)
Odhlásenie psa z evidencie (rtf, pdf)
Daňové priznanie - košielka (pdf)
Daňové priznanie - V. oddiel - pes (pdf)

Žiadosť o uzavretie zmluvy na nájom hrobového miesta (rtf, pdf)