Dnes je

21. júna 2024
meniny má: Alojz

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Kontaktné informácie

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku. S platnosťou od 1.1.2012 je nový spoločný stavebný úrad pre Mestské časti Bratislava - Čunovo, Jarovce, Rusovce bude sídli v budove miestneho úradu v Rusovciach, Vývojová 8, 851 10 Bratislava. Úradné hodiny pre nový spoločný stavebný úrad sú rovnaké ako má miestny úrad v Rusovciach.

Pondelok
Streda

08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
Odborní pracovníci

Ing. Jarmila Križanová
Tel.: + 421-2-68207018
e-mail : krizanova@bratislava-rusovce.sk

Ing. Iveta Trnková
Tel.: + 421-2-68207033
e-mail : trnkova@bratislava-rusovce.sk

Ing. Jana Gogová
Tel.: + 421-2-68207019
e-mail : gogova@bratislava-rusovce.sk

Agenda rozvoja bývania - podrobné informácie
Ing. Jana Macková
Tel.: + 421-2-68 286 892
e-mail: jana.mackova@petrzalka.sk
Kancelária : Kutlíkova 19, Bratislava č. 709, 7. poschodie

• Legislatíva
• Správne poplatky
• Adresy a menný zoznam orgánov, ktoré sa vyjadrujú k jednotlivým povolenia