Dnes je

21. júna 2024
meniny má: Alojz

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Kontakty a stránkové hodiny

Adresa

Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Jarovce
Palmová 394/1
851 10 Bratislava - Jarovce
IČO: 00304603
DIČ: 2020910859
číslo účtu: SK86 0200 0000 0000 0142 9052

Úradné hodiny - Ohlasovňa pobytu, matrika

Pondelok
Streda

09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Úradné hodiny - Osvedčovanie listín a podpisov

Pondelok
Streda
Piatok

09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
08:00 - 12:00
Úradné hodiny - Miestny úrad

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
nestránkový deň
08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
nestránkový deň
08:00 - 12:00
Kontakty

Starosta mestskej časti:
  JUDr. Mgr. Jozef Uhler

Sekretariát:
  Gabriela Rothová

Miestne dane, stavebný a sociálny referát:
  Mgr. Jaroslava Klučková

Životné prostredie:
  Martina Hlinická

Matrika:
  Mgr. Jaroslava Klučková

Ekonomické oddelenie:
  Ing. Pavol Rendek

Kultúra a šport:
  Mgr. Mário Németh

Fax

starosta@jarovce.sk


02/62860178
info@jarovce.sk

02/62860010
kluckova@jarovce.sk


02/62860010
hlinicka@jarovce.sk

02/62860010
matrika@jarovce.sk

02/62860469
ekonom@jarovce.sk

02/62860178, 0944359340
kultura@jarovce.sk

02/62860178

Ochrana osobných údajov

Podľa § 44 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby pre účely ochrany osobných údajov použiteľných pri riešení podnetov od dotknutých osôb:

JUDr. Ondrej Beracka
E-mail: ondrej@beracka.eu
Tel. č.: 0911 263 799

Podľa § 45 ods. 4 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v z. n. p. dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.