Dnes je

10. apríla 2021
meniny má: Igor

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Príprava PHRSR na roky 2021-2027

Vážení Jarovčania,

na jeseň ste mali možnosť zapojiť sa do ankety, kde sme zisťovali, s čím ste v Jarovciach spokojní a čo Vám chýba. Som vďačný sa mimoriadne vysoký počet podnetov, ktorý sme dostali. Bolo ich až 477. Vďaka tomu vieme, že pracovný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) Mestskej časti Jarovce na roky 2021 – 2027, ktorý Vám teraz predkladáme, je spracovaný v zmysle vašich predstáv o budúcnosti Jaroviec.

Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, globálnych a špecifických cieľov, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude mestská časť riadiť vo svojom rozvoji, aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich siedmych rokoch.

Vízia bola spracovaná na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy. Popisuje ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné pripomienkovanie strategickej časti PHRSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHRSR je uverejnená na webe www.jarovce.sk/phsr spolu s formulárom na pripomienkovanie.

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky v uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 11.marca 2021.

Prosím Vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý.

Ďakujem.
starosta

Pracovná verzia PHRSR na roky 2021-2027
Formulár na pripomienkovanie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja


* Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2008-2013 na stiahnutie

* Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na obdobie 2016-2020 s predĺženou platnosťou do 30.6.2021 na stiahnutie