Dnes je

1. marca 2021
meniny má: Albín

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy / úradná tabuľa
(01.03.2021) MIESTNY ÚRAD - STRÁNKOVÉ HODINY

Vážení Jarovčania,

miestny úrad Bratislava - Jarovce bude v termíne od 1.3.2021 do 5.3.2021 z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie fungovať v obmedzenom režime (OVEROVANIE LEN PRE OBYVATEĽOV JAROVIEC) nasledovne:

01.03. Pondelok - 09:00 - 12:00
03.03. Streda - 08:00 - 12:00

V prípade, že potrebujete vyriešiť neodkladnú záležitosť, dohodnite sa s nami telefonicky na inom termíne.

(26.2.2021) OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

Oznámenie o začatí stavebného konania - „Obytná zóna Jarovce-Dvor-Juhozápad, výstavba rodinných domov a obytných budov s vybavenosťou“, objekt: SO 28 Komunikácie a spevnené plochy

(19.2.2020) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub stromov na p.č. 838/1, 838/104, 845/1 k. ú. Jarovce


(16.02.2021) VENUJTE PÄŤ MINÚT SČÍTANIU A POMÔŽETE JAROVCIAM NA 10 ROKOV

Milí Jarovčania,

naša mestská časť veľmi potrebuje, aby ste jej venovali pár minút svojho času. Možno už viete, že 15. februára začalo sčítanie obyvateľov domov a bytov. Pred desiatimi rokmi bola vedená veľká antikampaň a Bratislava dopadla veľmi zle, pretože sa veľa ľudí nesčítalo. Odvtedy každoročne dostávame menej peňazí ako by sme mali. Napríklad za minulý rok sme mohli mať o 60 tisíc eur viac. Je to veľa peňazí a je to obrovská škoda.

Prosím venujte pár minút vášho času sčítaniu seba a vašich blízkych. Sčítať by sa mal každý, vrátane bábätiek, ktoré sa narodili do 31.12.2020. Kliknite na https://www.scitanie.sk a uvidíte aké je to rýchle a jednoduché.

Pomôžte prosím aj svojim blízkym, ktorí sa nekamarátia s internetom.

Ďakujem a verím, že spoločne pomôžeme spravodlivému financovaniu Jaroviec na najbližších 10 rokov.

starosta

(05.02.2021) PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 2021

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021


(22.12.2020) OZNAM

Oznam Urbárskej spoločnosti(3.12.2020) Osvetlenie futbalového ihriska

Sme veľmi radi, že Jarovce sa môžu pochváliť ďalším úspešným projektom, a na futbalovom ihrisku máme nové osvetlenie hlavnej trávnatej plochy. Tento projekt sa podarilo zrealizovať za výraznej finančnej pomoci hlavného mesta, v rámci grantového programu ŠPORT a VZDELÁVANIE – Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.

Osvetlenie hlavnej trávnatej plochy výrazne predĺži čas, kedy je možné na tomto ihrisku športovať. Pomôže to pri organizovaní tréningov našich futbalových družstiev, nakoľko okrem A mužstva máme viac ako 140 detí, ktoré pravidelne športujú a trávia svoj voľný čas pri zmysluplnej aktivite. Veľmi sa tešíme veľkému a stále narastajúcemu záujmu (najmä detí) o šport a veríme, že týmto ho budeme vedieť uspokojiť. Šport všeobecne, a najmä športovanie v mladom veku, je významným prínosom pre celú našu komunitu a spoločnosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave projektu zúčastnili, za pomoc a podporu – Hlavnému mestu, Miestnemu úradu, TJ Jarovce.


(3.12.2020) Územné rozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby INS_FTTH_Jarovce - optická sieť Slovak telekom


(18.11.2020) Územný plán

Územný plán zóny Jarovce Sever – rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


(16.11.2020) STOJISKO KONTAJNEROV

Z dôvodu štátneho sviatku bude v utorok 17.11. stojisko kontajnerov uzavreté.


(12.11.2020) NOVÁ MŠ

Pre veľký záujem zverejňujeme vizualizáciu plánovanej novej materskej školy.
Nová materská škola - vizualizácia(3.11.2020) AKO SA VÁM BÝVA A ČO VÁM CHÝBA?

Milí Jarovčania,

mestská časť Bratislava – Jarovce pripravuje plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre roky 2021- 2027. Aby sme rozvoj Jaroviec naplánovali čo najlepšie, potrebujeme poznať vaše názory a potreby.
Preto vás prosím, aby ste venovali tri minútky vášho času na vyplnenie anonymného dotazníka. Na základe vašich názorov budeme vedieť naplánovať veci, ktoré prispejú kvalite života v Jarovciach.
Veľmi pekne vám za to ďakujem
starosta

Dotazník pre obyvateľov
Dotazník pre podnikateľov(2.11.2020) VSTUP NA ÚRAD

Pre vstup na miestny úrad Bratislava – Jarovce je potrebné preukázať sa certifikátom COVID-19 s negatívnym výsledkom

V súvislosti s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa bude vstup na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Jarovce umožnený iba v prípade, ak sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, prípadne ak sa osoba preukáže, že podlieha niektorej z ďalších výnimiek, na ktoré sa obmedzenie v zmysle vyhlášky nevzťahuje.Nezáväzné budovanie prípojok optickej siete Slovak Telekom

Do schránok ste dostali tlačivo od Slovak Telekomu, kde môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. Ak ste ho nedostali, dostanete ho znova v najbližších týždňoch. Nájdete ho aj na našej internetovej stránke tu.
Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a prineste ho na miestny úrad alebo zašlite zoskenované e-mailom na adresu viktor.nogli@gmail.com. V prípade otázok je kontaktnou osobou Viktor Nógli 0904034815.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.