Dnes je

5. augusta 2020
meniny má: Hortenzia

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy
(5.8.2020) AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Dopravné obmedzenia pre týždeň od 3. augusta do 9. augusta
- Smer Jarovce - Petržalka cez diaľnicu D2 otvorený.
- Od 6.8.2020 všetky smery v križovatke D2 Jarovce otvorené okrem zjazdov na Maďarsko.
- Smer z/do Petržalky je obojsmerne uzavretý (dôvodom je rekonštrukcia cesty a jej rozšírenie pod novým diaľničným premostením).
- Smer z/do Rusoviec je obojsmerne prejazdný.
- Náhradná doprava MHD je zabezpečená linkou X91, ktorá premáva medzi zastávkou Píla a ŽST Rusovce.


(3.8.2020) ODSTRÁNENIE BURÍN Z POZEMKOV – UPOZORNENIE A VÝZVA

Vážení majitelia pozemkov,
Mestská časť Bratislava - Jarovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré mnohým obyvateľom spôsobujú veľké zdravotné problémy.
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší VZN č. 5/2019, môže starosta mestskej časti uložiť pokutu do výšky 6 000,- EUR. Fyzickej osobe nepodnikateľovi možno uložiť pokutu do výšky 500,- EUR.
V najbližších dňoch vykoná mestská časť kontrolu pozemkov a dodržiavania predpisov súvisiacich s ich údržbou. Veríme, že k náprave dôjde skôr ako budú vykonané kontroly.


(30.7.2020) OZNAM

Od 3.8.2020 do 14.8.2020 bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená ambulancia lekárky pre dospelých MUDr. Rozembergovej a tiež lekáreň na Mandľovej 42.
Lekárku zastupuje MUDr. Gabriel Hrutkai, Balkánska 51, Bratislava – Rusovce


(20.4.2020) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – Výrub drevín - MČ Petržalka
Nezáväzné budovanie prípojok optickej siete Slovak Telekom

Do schránok ste dostali tlačivo od Slovak Telekomu, kde môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. Ak ste ho nedostali, dostanete ho znova v najbližších týždňoch. Nájdete ho aj na našej internetovej stránke tu.
Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a prineste ho na miestny úrad alebo zašlite zoskenované e-mailom na adresu viktor.nogli@gmail.com. V prípade otázok je kontaktnou osobou Viktor Nógli 0904034815.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.